Curriculum Vitae

DOMENIUL OCUPAȚIONAL: Învățământ superior – cercetare științifică

Didactic – 16 ani, Cercetare - 20 ani

Aprilie 2020 – prezent

Director Departament SMMMF

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor; Splaiul Independenţei 313, cod poştal 060042, sector 6, Bucureşti, România.

Activități management universitar. Responsabilități: colaborarea cu alte departamente din universitate; cu entități de cercetare din țară și din străinătate, probleme de imagine și reprezentativitate a departamentului în mediul academic, social și de cercetare, organizarea de manifestări științifice.

Membru în Consiliul Facultății de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor si in Senatul UPB.

Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ superior – management universitar.


Mai 2016 - prezent

Membru in Consiliul Școlii Doctorale SIM-UPB

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Școala Doctorală Știința și Ingineria Materialelor SIM-UPB; 

Splaiul Independenţei 313, cod poştal 060042, sector 6, Bucureşti, România.

Activități de coordonare și management a școlii doctorale SIM-UPB.

Activități de evaluare a activității doctoranzilor din școala doctorală, publicații științifice și stimulare a activității doctoranzilor.

Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ superior – management universitar.


Mai 2016 - prezent

Membru în Senatul Universității Politehnica din București

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Departamentul Ştiinţa Materialelor Metalice, Metalurgie Fizică;

Splaiul Independenţei 313, cod poştal 060042, sector 6, Bucureşti, România.

Activități specifice membrilor Senatului Universității Politehnica din București. Activități de management universitar.

Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ superior – management universitar.


EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

Aprilie 2015 - prezent

Profesor Universitar Abilitat

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Catedra Ştiinţa Materialelor Metalice, Metalurgie Fizică;

Splaiul Independenţei 313, cod poştal 060042, sector 6, Bucureşti, România.

Titular de curs la disciplinele: Introducere în domeniul biomaterialelor, Biocompatibilitate, Managementul proiectelor de cercetare, Analiza explantelor protetice, Instrumentar și dispozitive medicale. 

Activități de laborator la disciplinele: Biocompatibilitate, Analiza explantelor protetice, Instrumentar și dispozitive medicale.

Activități de cercetare privind realizarea și investigarea biomaterialelor și a dispozitivelor medicale.

Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ superior – cercetare științifică.


Februarie 2015 - prezent

Profesor Universitar

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Catedra Ştiinţa Materialelor Metalice, Metalurgie Fizică;

Splaiul Independenţei 313, cod poştal 060042, sector 6, Bucureşti, România.

Titular de curs la disciplinele: Introducere în domeniul biomaterialelor, Biocompatibilitate, Managementul proiectelor de cercetare, Analiza explantelor protetice, Instrumentar și dispozitive medicale.

Activități de laborator la disciplinele: Biocompatibilitate, Analiza explantelor protetice, Instrumentar și dispozitive medicale.

Activități de cercetare privind realizarea și investigarea biomaterialelor și a dispozitivelor medicale.

Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ superior – cercetare științifică.


Octombrie 2013 – Ianuarie 2015

Conferențiar universitar

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Catedra Ştiinţa Materialelor Metalice, Metalurgie Fizică;

Splaiul Independenţei 313, cod poştal 060042, sector 6, Bucureşti, România.

Titular de curs la disciplinele: Introducere în domeniul biomaterialelor, Biocompatibilitate, Managementul proiectelor de cercetare, Analiza explantelor protetice, Instrumentar și dispozitive medicale.

Activități de laborator la disciplinele: Biocompatibilitate, Managementul proiectelor de cercetare, Analiza explantelor protetice, Instrumentar și dispozitive medicale.

Activități de cercetare privind realizarea și investigarea biomaterialelor și a dispozitivelor medicale.

Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ superior – cercetare știintifică.


Iunie 2002 - Septembrie 2013

Şef lucrări

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Catedra Ştiinţa Materialelor Metalice, Metalurgie Fizică;

Splaiul Independenţei 313, cod poştal 060042, sector 6, Bucureşti, România.

Elaborare cursuri în domeniul biomaterialelor: Introducere în domeniul biomaterialelor, Biocompatibilitate, Managementul proiectelor de cercetare, Biomateriale metalice, Inginerie medicală, Analiza explantelor protetice, Instrumentar și dispozitive medicale. Dezvoltarea de noi direcţii de studiu.

Organizare de noi laboratoare didactice sau de cercetare: laborator BIOMATERIALE [sala JK309]; laborator FENOMENE DE INTERFAȚĂ [sala JI 204] la

Universitatea Politehnica din Bucureşti / Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor / Catedra Ştiinţa Materialelor Metalice, Metalurgie Fizică.

Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ superior – cercetare știintifică.


Martie 2000 – Iunie 2002

Asistent universitar

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Catedra Ştiinţa Materialelor Metalice, Metalurgie Fizică; Splaiul Independenţei 313, cod poştal 060042, sector 6, Bucureşti, România.

Activităţi didactice şi de cercetare.

Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ superior – cercetare știintifică.


Martie 2000 – Iunie 2002

Administrator Şef

AMCSIT Politehnica; Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6, Cod poștal 060024, Bucureşti, România.

Managementul și marketingul acțiunilor de cercetare științifică, inovare și transfer tehnologic în domeniul ingineriei și în alte domenii asociate.

Tipul sau sectorul de activitate: Cercetare știintifică.


Septembrie 1999 – Martie 2002

Inginer

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea SIM; Splaiul Independenței 313, cod poștal 060042, sector 6, Bucureşti, România.

Activităţi cercetare.

Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ superior


Iunie 1996 – Septembrie 1999

Referent

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea SIM; Splaiul Independenței 313, cod poștal 060042, sector 6, Bucureşti, România.

Activităţi cercetare.

Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ superior


EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Iunie 2010 – Martie 2013

Studii post-doctorale

Universitatea Politehnica din Bucureşti, Splaiul Independenței 313, cod poștal 060042, sector 6, Bucureşti. Domeniul Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, POSDRU/89/1.5/S/54785.

Tema: Utilizarea aliajelor nanostructurate cu bază magneziu la obţinerea de implante ortopedice biodegradabile.

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională: ISCED 6


Septembrie 2000 – Ianuarie 2007

Diplomă de doctor, Specializarea Ştiinţa Materialelor

Universitatea Politehnica din Bucureşti./Facultatea SIM; Splaiul Independenței 313, cod poștal 060042, sector 6, Bucureşti; Website: http://www.sim.pub.ro

Contribuţii în domeniul biomaterialelor metalice utilizate la execuţia componentelor femurale ale endoprotezelor totale de şold.

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională: ISCED 6.


Septembrie 1999 – Iunie 2000

Diplomă de studii aprofundate

Universitatea Politehnica din Bucureşti/Facultatea SIM; Splaiul Independenței 313, cod poștal 060042, sector 6, Bucureşti; Website: http://www.sim.pub.ro

Procedee avansate de elaborare a aliajelor speciale.

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională: ISCED 6


Septembrie 1998 – Iunie 1999

Diplomă de studii aprofundate

Universitatea Politehnica din Bucureşti/Facultatea SIM; Splaiul Independenței 313, cod poștal 060042, sector 6, Bucureşti; Website: http://www.sim.pub.ro

Cercetarea structurii fine a materialelor.

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională: ISCED 6


Septembrie 1990 – Iunie 1998

Inginer Metalurg

Universitatea Politehnica din Bucureşti/Facultatea SIM; Splaiul Independenței 313, cod poștal 060042, sector 6, Bucureşti; Website: http://www.sim.pub.ro

Știința  materialelor,  Ingineria  suprafețelor,  Tratamente  termice,  Materiale  amorfe  și nanocristaline, Chimie, Tehnici de analiză a materialelor, Teorie structurală.

Competențe în domeniul obținerii și caracterizării materialelor.

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională: ISCED 5


Septembrie 1986 – Iunie 1990

Diplomă de bacalaureat

Liceul de Matematică-Fizică „G.Bacovia” Bacău, România.

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională: ISCED 3


Limbi maternă:

Limba română.

Limbi străine:

Engleză: Nivel C1

Franceză: Nivel B2

Italiană: Nivel B1

COMPETENȚE PERSONALE

Competenţe de comunicare

Capacitate de lucru în echipă. Am participat în numeroase activităţi în echipe multidisciplinare. Am participat la conferinţe/congrese internaţionale, am stabilit contacte şi colaborări la nivel naţional şi internaţional concretizate prin colaborarea la proiecte de cercetare internaţionale, activități de cercetare și publicații științifice colaborative.


Competenţe organizaţionale/manageriale

1) Director/Responsabil/Membru în proiecte de cercetare naţionale și internaționale (exemple):

Contract PGI00023 - NMP-REG - Delivering Nanotechnologies, advanced Materials and Production to REGional manufacturing, INTERREG IV, European Union | European Regional Development Fund, 2016-2021, Director de proiect pentru partener 6 (UPB).

FP7-NMP-2007-LARGE-1, Proiect nr.293104: Novel biofunctional polymer scaffolds and techniques for the regeneration and repair of degenerate intervertebral disc, Acronym - Disc Regeneration; NMP-2007-LARGE-1, Collaborative Project; Large-scale integrating project; Work programme topics addressed: NMP-2007-2.3-1; Director proiect: Prof. Luigi Ambrosio; Responsabil partener 10/UPB.

Contract  271/2014,  Obținerea  de  implante  bioresorbabile  din  aliaje  de  magneziu,  utilizabile  în chirurgia gleznei și a piciorului, PN II-Parteneriate în domenii prioritare, Domeniul 7, Director de proiect.

Contract 132 /2014, Suporturi magnetice biomimetice ca strategie alternativă pentru ingineria și repararea țesutului osos, PN II-Parteneriate în domenii prioritare, Domeniul 4, Responsabil proiect.

Contract 72-192/01.10.2008, Implante resorbabile utilizate în artroscopie realizate din biomateriale biomimetice - PROGRAMUL 4 -PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE; Domeniul 7,

Director de proiect.

Contract 72-180/01.10.2008, Materiale nanostructurate pentru funcţionalizarea suprafeţelor endoprotezelor articulare cu uzură redusă, PROGRAMUL 4 - PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE; Domeniul 7, Responsabil de proiect partener UPB.

Contract nr. 235/2006, Biofuncţionalizarea suprafeţei implanturilor pentru osteosinteză, Programul CEEX- RELANSIN, Director de proiect.

Membru în Consiliu Facultății de Știința și Ingineria Materialelor, Universitatea Politehnica București, 2012-prezent.

Director Centru de Cercetare UPB - Biomat, 2002-2004.

Coordonare Program Master: Biomateriale, Departamentul de Bioinginerie și Biotehnologie, Universitatea Politehnica București, 2008-2012.

Membru  fondator  al  Societății  Române  de  Biomateriale  -  SRB  (2002),  președinte  al Societății Române de Biomateriale (2010-2014).

Membru al societăţilor: European Society for Biomaterials (SRB), Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society (TERMIS), International Society for Ceramics in Medicine (ISCM), American Society for Mechanical Engineering (ASME).

Conference Chairman - Training School: Advanced Techniques for Characterization Biomimetic and Novel Biomaterials, Mai 2012, Universitatea Politehnica București, România.

Chairman al conferinței “6th International Conference - Biomaterials, Tissue Engineering & Medical Devices”, BiomMedD’2014, Septembrie 2014, Constanța, România.

Chairman al conferinței 25th Symposium and Annual Meeting of the International Society for Ceramics in Medicine (BIOCERAMICS 25), Noiembrie 2013, București, România.

Editor al volumului BiomMedD V, Volum 583, Key Engineering Materials, 2014, ISSN print 1013-9826, ISSN web 1662-9795; 29 articole.

Editor al volumului BIOCERAMICS25, Volum 587, Key Engineering Materials, 2014, ISSN print 1013-9826, ISSN web 1662-9795; 73 articole.

Membru  în  comitetul  de  organizare  și  chairman  pe  secțiuni  la  numerose  manifestări ştiinţifice (lista selectivă a acestora):

- BIOCERAMICS 27, Bali, Indonezia, 2015; ESB 2015, Krakow, Polonia, 2015; 8th ScSB Conference, Sigulda, Letonia, 2015; Napoca Biodent 2015, Cluj-Napoca, România; BIOMMEDD’2014, București, România, 2014; BIOCERAMICS 25, București, România, 2013; 6th International Symposium Apatite and  Correlative  Biomaterials,  Nantes,  Franța,  2013;   International  Conference  on  Biomaterials  & Medical Devices BIOMMEDD’2010, Sinaia, România, 2010; 22nd European Conference on Biomaterials, Lausanne, Elveția, 2009; The First International Congress on Side Effects in Medicine (ICSEMED) Iași, România, 2009; International Conference on Biomaterials & Medical Devices BIOMMEDD’2008, Bucureşti, România, 2008; Simpozionul Național de Biomateriale: "Biomateriale şi Aplicaţii Medico-Chirurgicale ", ed. a VI-a, Cluj-Napoca, România, 2007; International Conference on Biomaterials & Medical Devices BIOMMEDD’2006, Iași, România, 2006; International Congress of

Dental Materials "Tendințe actuale în utilizarea biomaterialelor stomatologice" Napoca Biodent, Cluj- Napoca, România, 2005; BIOMMEDD’2004, Bucharest, Romania, 2004Competenţe dobândite la locul de muncă

Competenţe şi aptitudini tehnice: concepție, realizare, analiză, caracterizare și demonstrare privind proprietăți și caracteristici ale materialelor, nanomaterialelor, biomaterialelor și dispozitivelor medicale. Stagii de specializare: Curs „Managementul proiectelor de cercetare”, AMCSIT-Politehnica București, România (2002); Curs „Advanced Summer Course in Cell-Materials Interactions”, Porto, Portugalia (2006); Curs „UWEB Biomaterials Intensive Course”, Washinton University, Seattle, USA (2007); Specializare „Metalurgia biomaterialelor metalice”, PX Tech, Chaux-du-Fonds, Elveția (2004); Specializare „Metode de obținere și caracterizare a aliajelor dentare”, PX Tech, Chaux-du-Fonds,

Elvetia (2007).


Competenţe informatice

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului (tehnoredactare computerizată Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint); Procesare grafică (Corel Photo-Paint, Corel Draw, Adobe PhotoShop); Noțiuni de bază în programare.


Alte competenţe

Recenzor al unor reviste internaționale cotate/indexate ISI și BDI:  Materials & Design, Ceramic International, Journal of Materials Science: Materials in Medicine, European Polymer Journal, Materials Chemistry and Physics, Biofabrication, Journal of Bioactive and Compatible Polymers, Materials Research Ibero-American Journal of Materials, Key Engineering Materials, Solid State Phenomena, International Journal of Adhesion and Adhesives, Journal of Biomimetics, Biomaterials and Tissue Engineering; Journal of Adhesion Science and Technology; Saudi Journal of Biological Sciences.

Recenzor rezumate pentru diferite conferințe interne și internaționale (lista selectivă): BIOCERAMICS 28; World Biomaterials Congress 2016; EURMAH 2016; BIOCERAMICS27; ECOB 2015; BIOREMED2015; ScSB2015; BIOMMEDD2014; 4th IEEE International Conference on E- Health and Bioengineering – EHB 2013; Bioceramics25 2013, Biommedd 2012; World Biomaterials Congress – WBC 2012;  ADORT 2012; ISBEMP 2012; SNB 2011; BioRemed 2011; ESB 2011; EHB

2011; AMS 2011; Remedis 2011; Biommedd 2010, ESB 2010; International Biomaterials Conference

ESB 2009; Remedis 2009; SNB2009; World Biomaterials Congress – WBC 2008; Biommedd 2008;

Biommedd 2006.

Îndrumare ştiinţifică studenţi în cadrul sesiunilor ştiinţifice studenţeşti [o medie de 4 lucrări ştiinţifice studenţeşti/an, în ultimii 5 ani].

Asistență tehnică pentru diverse companii în domeniul activităților de cercetare (Romhandicap SA, Vodimedicor SRL, RODAX IMPEX SRL; MEDICAL ORTOVIT SRL; etc).

Realizarea tehnologiei de procesare a biomaterialelor metalice, în scopul de a obține implanturi pentru osteosinteză (beneficiar SC ROMHANDICAP SA).

Mai 2016 - prezent

Prodecan

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor;

Splaiul Independenţei 313, cod poştal 060042, sector 6, Bucureşti, România.

Activități management universitar.

Responsabilități: colaborarea cu alte universități și entități de cercetare din țară și din străinătate, probleme de imagine și reprezentativitate a facultății în mediul academic, social și de cercetare, organizarea de manifestări științifice.

Coordonatorul Comisiei de Imagine a Facultății de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor.

Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ superior – management universitar.


Mai 2016 - prezent

Membru in Consiliul Școlii Doctorale SIM-UPB

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Școala Doctorală Știința și Ingineria Materialelor SIM-UPB; 

Splaiul Independenţei 313, cod poştal 060042, sector 6, Bucureşti, România.

Activități de coordonare și management a școlii doctorale SIM-UPB.

Activități de evaluare a activității doctoranzilor din școala doctorală, publicații științifice și stimulare a activității doctoranzilor.

Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ superior – management universitar.


Mai 2016 - prezent

Membru în Senatul Universității Politehnica din București

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Departamentul Ştiinţa Materialelor Metalice, Metalurgie Fizică;

Splaiul Independenţei 313, cod poştal 060042, sector 6, Bucureşti, România.

Activități specifice membrilor Senatului Universității Politehnica din București. Activități de management universitar.

Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ superior – management universitar.


EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

Aprilie 2015 - prezent

Profesor Universitar Abilitat

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Catedra Ştiinţa Materialelor Metalice, Metalurgie Fizică;

Splaiul Independenţei 313, cod poştal 060042, sector 6, Bucureşti, România.

Titular de curs la disciplinele: Introducere în domeniul biomaterialelor, Biocompatibilitate, Managementul proiectelor de cercetare, Analiza explantelor protetice, Instrumentar și dispozitive medicale. 

Activități de laborator la disciplinele: Biocompatibilitate, Analiza explantelor protetice, Instrumentar și dispozitive medicale.

Activități de cercetare privind realizarea și investigarea biomaterialelor și a dispozitivelor medicale.

Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ superior – cercetare științifică.


Februarie 2015 - prezent

Profesor Universitar

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Catedra Ştiinţa Materialelor Metalice, Metalurgie Fizică;

Splaiul Independenţei 313, cod poştal 060042, sector 6, Bucureşti, România.

Titular de curs la disciplinele: Introducere în domeniul biomaterialelor, Biocompatibilitate, Managementul proiectelor de cercetare, Analiza explantelor protetice, Instrumentar și dispozitive medicale.

Activități de laborator la disciplinele: Biocompatibilitate, Analiza explantelor protetice, Instrumentar și dispozitive medicale.

Activități de cercetare privind realizarea și investigarea biomaterialelor și a dispozitivelor medicale.

Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ superior – cercetare științifică.


Octombrie 2013 – Ianuarie 2015

Conferențiar universitar

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Catedra Ştiinţa Materialelor Metalice, Metalurgie Fizică;

Splaiul Independenţei 313, cod poştal 060042, sector 6, Bucureşti, România.

Titular de curs la disciplinele: Introducere în domeniul biomaterialelor, Biocompatibilitate, Managementul proiectelor de cercetare, Analiza explantelor protetice, Instrumentar și dispozitive medicale.

Activități de laborator la disciplinele: Biocompatibilitate, Managementul proiectelor de cercetare, Analiza explantelor protetice, Instrumentar și dispozitive medicale.

Activități de cercetare privind realizarea și investigarea biomaterialelor și a dispozitivelor medicale.

Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ superior – cercetare știintifică.


Iunie 2002 - Septembrie 2013

Şef lucrări

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Catedra Ştiinţa Materialelor Metalice, Metalurgie Fizică;

Splaiul Independenţei 313, cod poştal 060042, sector 6, Bucureşti, România.

Elaborare cursuri în domeniul biomaterialelor: Introducere în domeniul biomaterialelor, Biocompatibilitate, Managementul proiectelor de cercetare, Biomateriale metalice, Inginerie medicală, Analiza explantelor protetice, Instrumentar și dispozitive medicale. Dezvoltarea de noi direcţii de studiu.

Organizare de noi laboratoare didactice sau de cercetare: laborator BIOMATERIALE [sala JK309]; laborator FENOMENE DE INTERFAȚĂ [sala JI 204] la

Universitatea Politehnica din Bucureşti / Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor / Catedra Ştiinţa Materialelor Metalice, Metalurgie Fizică.

Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ superior – cercetare știintifică.


Martie 2000 – Iunie 2002

Asistent universitar

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Catedra Ştiinţa Materialelor Metalice, Metalurgie Fizică; Splaiul Independenţei 313, cod poştal 060042, sector 6, Bucureşti, România.

Activităţi didactice şi de cercetare.

Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ superior – cercetare știintifică.


Martie 2000 – Iunie 2002

Administrator Şef

AMCSIT Politehnica; Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6, Cod poștal 060024, Bucureşti, România.

Managementul și marketingul acțiunilor de cercetare științifică, inovare și transfer tehnologic în domeniul ingineriei și în alte domenii asociate.

Tipul sau sectorul de activitate: Cercetare știintifică.


Septembrie 1999 – Martie 2002

Inginer

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea SIM; Splaiul Independenței 313, cod poștal 060042, sector 6, Bucureşti, România.

Activităţi cercetare.

Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ superior


Iunie 1996 – Septembrie 1999

Referent

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea SIM; Splaiul Independenței 313, cod poștal 060042, sector 6, Bucureşti, România.

Activităţi cercetare.

Tipul sau sectorul de activitate: Învăţământ superior


EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Iunie 2010 – Martie 2013

Studii post-doctorale

Universitatea Politehnica din Bucureşti, Splaiul Independenței 313, cod poștal 060042, sector 6, Bucureşti. Domeniul Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, POSDRU/89/1.5/S/54785.

Tema: Utilizarea aliajelor nanostructurate cu bază magneziu la obţinerea de implante ortopedice biodegradabile.

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională: ISCED 6


Septembrie 2000 – Ianuarie 2007

Diplomă de doctor, Specializarea Ştiinţa Materialelor

Universitatea Politehnica din Bucureşti./Facultatea SIM; Splaiul Independenței 313, cod poștal 060042, sector 6, Bucureşti; Website: http://www.sim.pub.ro

Contribuţii în domeniul biomaterialelor metalice utilizate la execuţia componentelor femurale ale endoprotezelor totale de şold.

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională: ISCED 6.


Septembrie 1999 – Iunie 2000

Diplomă de studii aprofundate

Universitatea Politehnica din Bucureşti/Facultatea SIM; Splaiul Independenței 313, cod poștal 060042, sector 6, Bucureşti; Website: http://www.sim.pub.ro

Procedee avansate de elaborare a aliajelor speciale.

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională: ISCED 6


Septembrie 1998 – Iunie 1999

Diplomă de studii aprofundate

Universitatea Politehnica din Bucureşti/Facultatea SIM; Splaiul Independenței 313, cod poștal 060042, sector 6, Bucureşti; Website: http://www.sim.pub.ro

Cercetarea structurii fine a materialelor.

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională: ISCED 6


Septembrie 1990 – Iunie 1998

Inginer Metalurg

Universitatea Politehnica din Bucureşti/Facultatea SIM; Splaiul Independenței 313, cod poștal 060042, sector 6, Bucureşti; Website: http://www.sim.pub.ro

Știința  materialelor,  Ingineria  suprafețelor,  Tratamente  termice,  Materiale  amorfe  și nanocristaline, Chimie, Tehnici de analiză a materialelor, Teorie structurală.

Competențe în domeniul obținerii și caracterizării materialelor.

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională: ISCED 5


Septembrie 1986 – Iunie 1990

Diplomă de bacalaureat

Liceul de Matematică-Fizică „G.Bacovia” Bacău, România.

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională: ISCED 3


Limbi maternă:

Limba română.

Limbi străine:

Engleză: Nivel C1

Franceză: Nivel B2

Italiană: Nivel B1

COMPETENȚE PERSONALE

Competenţe de comunicare

Capacitate de lucru în echipă. Am participat în numeroase activităţi în echipe multidisciplinare. Am participat la conferinţe/congrese internaţionale, am stabilit contacte şi colaborări la nivel naţional şi internaţional concretizate prin colaborarea la proiecte de cercetare internaţionale, activități de cercetare și publicații științifice colaborative.


Competenţe organizaţionale/manageriale

1) Director/Responsabil/Membru în proiecte de cercetare naţionale și internaționale (exemple):

Contract PGI00023 - NMP-REG - Delivering Nanotechnologies, advanced Materials and Production to REGional manufacturing, INTERREG IV, European Union | European Regional Development Fund, 2016-2021, Director de proiect pentru partener 6 (UPB).

FP7-NMP-2007-LARGE-1, Proiect nr.293104: Novel biofunctional polymer scaffolds and techniques for the regeneration and repair of degenerate intervertebral disc, Acronym - Disc Regeneration; NMP-2007-LARGE-1, Collaborative Project; Large-scale integrating project; Work programme topics addressed: NMP-2007-2.3-1; Director proiect: Prof. Luigi Ambrosio; Responsabil partener 10/UPB.

Contract  271/2014,  Obținerea  de  implante  bioresorbabile  din  aliaje  de  magneziu,  utilizabile  în chirurgia gleznei și a piciorului, PN II-Parteneriate în domenii prioritare, Domeniul 7, Director de proiect.

Contract 132 /2014, Suporturi magnetice biomimetice ca strategie alternativă pentru ingineria și repararea țesutului osos, PN II-Parteneriate în domenii prioritare, Domeniul 4, Responsabil proiect.

Contract 72-192/01.10.2008, Implante resorbabile utilizate în artroscopie realizate din biomateriale biomimetice - PROGRAMUL 4 -PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE; Domeniul 7,

Director de proiect.

Contract 72-180/01.10.2008, Materiale nanostructurate pentru funcţionalizarea suprafeţelor endoprotezelor articulare cu uzură redusă, PROGRAMUL 4 - PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE; Domeniul 7, Responsabil de proiect partener UPB.

Contract nr. 235/2006, Biofuncţionalizarea suprafeţei implanturilor pentru osteosinteză, Programul CEEX- RELANSIN, Director de proiect.

Membru în Consiliu Facultății de Știința și Ingineria Materialelor, Universitatea Politehnica București, 2012-prezent.

Director Centru de Cercetare UPB - Biomat, 2002-2004.

Coordonare Program Master: Biomateriale, Departamentul de Bioinginerie și Biotehnologie, Universitatea Politehnica București, 2008-2012.

Membru  fondator  al  Societății  Române  de  Biomateriale  -  SRB  (2002),  președinte  al Societății Române de Biomateriale (2010-2014).

Membru al societăţilor: European Society for Biomaterials (SRB), Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society (TERMIS), International Society for Ceramics in Medicine (ISCM), American Society for Mechanical Engineering (ASME).

Conference Chairman - Training School: Advanced Techniques for Characterization Biomimetic and Novel Biomaterials, Mai 2012, Universitatea Politehnica București, România.

Chairman al conferinței “6th International Conference - Biomaterials, Tissue Engineering & Medical Devices”, BiomMedD’2014, Septembrie 2014, Constanța, România.

Chairman al conferinței 25th Symposium and Annual Meeting of the International Society for Ceramics in Medicine (BIOCERAMICS 25), Noiembrie 2013, București, România.

Editor al volumului BiomMedD V, Volum 583, Key Engineering Materials, 2014, ISSN print 1013-9826, ISSN web 1662-9795; 29 articole.

Editor al volumului BIOCERAMICS25, Volum 587, Key Engineering Materials, 2014, ISSN print 1013-9826, ISSN web 1662-9795; 73 articole.

Membru  în  comitetul  de  organizare  și  chairman  pe  secțiuni  la  numerose  manifestări ştiinţifice (lista selectivă a acestora):

- BIOCERAMICS 27, Bali, Indonezia, 2015; ESB 2015, Krakow, Polonia, 2015; 8th ScSB Conference, Sigulda, Letonia, 2015; Napoca Biodent 2015, Cluj-Napoca, România; BIOMMEDD’2014, București, România, 2014; BIOCERAMICS 25, București, România, 2013; 6th International Symposium Apatite and  Correlative  Biomaterials,  Nantes,  Franța,  2013;   International  Conference  on  Biomaterials  & Medical Devices BIOMMEDD’2010, Sinaia, România, 2010; 22nd European Conference on Biomaterials, Lausanne, Elveția, 2009; The First International Congress on Side Effects in Medicine (ICSEMED) Iași, România, 2009; International Conference on Biomaterials & Medical Devices BIOMMEDD’2008, Bucureşti, România, 2008; Simpozionul Național de Biomateriale: "Biomateriale şi Aplicaţii Medico-Chirurgicale ", ed. a VI-a, Cluj-Napoca, România, 2007; International Conference on Biomaterials & Medical Devices BIOMMEDD’2006, Iași, România, 2006; International Congress of

Dental Materials "Tendințe actuale în utilizarea biomaterialelor stomatologice" Napoca Biodent, Cluj- Napoca, România, 2005; BIOMMEDD’2004, Bucharest, Romania, 2004Competenţe dobândite la locul de muncă

Competenţe şi aptitudini tehnice: concepție, realizare, analiză, caracterizare și demonstrare privind proprietăți și caracteristici ale materialelor, nanomaterialelor, biomaterialelor și dispozitivelor medicale. Stagii de specializare: Curs „Managementul proiectelor de cercetare”, AMCSIT-Politehnica București, România (2002); Curs „Advanced Summer Course in Cell-Materials Interactions”, Porto, Portugalia (2006); Curs „UWEB Biomaterials Intensive Course”, Washinton University, Seattle, USA (2007); Specializare „Metalurgia biomaterialelor metalice”, PX Tech, Chaux-du-Fonds, Elveția (2004); Specializare „Metode de obținere și caracterizare a aliajelor dentare”, PX Tech, Chaux-du-Fonds,

Elvetia (2007).


Competenţe informatice

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului (tehnoredactare computerizată Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint); Procesare grafică (Corel Photo-Paint, Corel Draw, Adobe PhotoShop); Noțiuni de bază în programare.


Alte competenţe

Recenzor al unor reviste internaționale cotate/indexate ISI și BDI:  Materials & Design, Ceramic International, Journal of Materials Science: Materials in Medicine, European Polymer Journal, Materials Chemistry and Physics, Biofabrication, Journal of Bioactive and Compatible Polymers, Materials Research Ibero-American Journal of Materials, Key Engineering Materials, Solid State Phenomena, International Journal of Adhesion and Adhesives, Journal of Biomimetics, Biomaterials and Tissue Engineering; Journal of Adhesion Science and Technology; Saudi Journal of Biological Sciences.

Recenzor rezumate pentru diferite conferințe interne și internaționale (lista selectivă): BIOCERAMICS 28; World Biomaterials Congress 2016; EURMAH 2016; BIOCERAMICS27; ECOB 2015; BIOREMED2015; ScSB2015; BIOMMEDD2014; 4th IEEE International Conference on E- Health and Bioengineering – EHB 2013; Bioceramics25 2013, Biommedd 2012; World Biomaterials Congress – WBC 2012;  ADORT 2012; ISBEMP 2012; SNB 2011; BioRemed 2011; ESB 2011; EHB

2011; AMS 2011; Remedis 2011; Biommedd 2010, ESB 2010; International Biomaterials Conference

ESB 2009; Remedis 2009; SNB2009; World Biomaterials Congress – WBC 2008; Biommedd 2008;

Biommedd 2006.

Îndrumare ştiinţifică studenţi în cadrul sesiunilor ştiinţifice studenţeşti [o medie de 4 lucrări ştiinţifice studenţeşti/an, în ultimii 5 ani].

Asistență tehnică pentru diverse companii în domeniul activităților de cercetare (Romhandicap SA, Vodimedicor SRL, RODAX IMPEX SRL; MEDICAL ORTOVIT SRL; etc).

Realizarea tehnologiei de procesare a biomaterialelor metalice, în scopul de a obține implanturi pentru osteosinteză (beneficiar SC ROMHANDICAP SA).